Hvad er ludomani?

Sundhedsstyrelsen har defineret ludomani som en afhængighedstilstand, der er: “Karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte spillers eget liv og livskvalitet. Familie, venner og kolleger kan ligeledes blive ramt af spillerens afhængighed. Ydermere har afhængigheden ofte meget store økonomiske omkostninger.

De første tegn på spilafhængighed vil typisk være:

  • Du bruger mere tid på spil, end du havde planlagt, og kan ikke stoppe
  • Du bruger flere penge på spil, end du havde planlagt – eller har råd til
  • Du begynder at tilsidesætte andre interesser, som du hidtil har dyrket
  • Du isolerer dig og ophører med alle andre aktiviteter og omgås ikke længere med venner

SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har i 2016 foretaget to undersøgelser med det formål at klarlægge udbredelsen af pengespil og spilproblemer i Danmark. Undersøgelserne er den største danske kortlægning af udbredelse af pengespil og spilproblemer, som er foretaget siden 2006.

Undersøgelsen vurderer, at der er knap 10.000 danskere, der kan betegnes som ludomaner. Samtidig vurderes det, at 8 ud af 10 i aldersgruppen 18-74 har prøvet at spille om penge, hvor der til sammenligning er 5 ud af 10 i aldersgruppen 12-17 år, som har spillet om penge.

Sammenligner man resultaterne fra SFI-undersøgelserne med undersøgelser fra andre nordiske lande, viser det, at Danmark har en lavere procentdel af unge, der har et problematisk spilleadfærd end de andre nordiske lande.

Du kan læse mere fra de danske undersøgelser om ludomani her:

Pengespil og spilleproblemer i Danmark

Pengespil blandt unge i Danmark

Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Danske Spil © 2015