Hvad er ludomani?

På Sundhedsstyrelsens diagnoseliste (WHO ICD-10) er spillelidenskab defineret som en afhængighedstilstand, der er: “Karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte spillers eget liv og livskvalitet. Kontakten til og nærværet med familie, kolleger, venner og bekendte står ligeledes på spil. Derudover har afhængigheden meget ofte store økonomiske omkostninger. (kilde: www.ludomani.dk)

De første tegn på et spillemisbrug vil typisk være:

  • Du bruger mere tid på spil, end du havde planlagt.
  • Du bruger flere penge på spil, end du havde planlagt – eller har råd til.
  • Du begynder at tilsidesætte andre interesser, som du hidtil har dyrket.

Knap 10.000 spillere kan betegnes som ludomaner i Danmark.

Det viser en undersøgelse, som SFI (Socialforskningsinstituttet) lavede i august 2016 for Spillemyndigheden i Skatteministeriet. Undersøgelsen er den største danske kortlægning af udbredelsen af pengespil og problemer med spil, som er foretaget siden rapporten i 2006.

Omkring 6.000 voksne danskere i alderen 18-74 år blev interviewet. Heraf konstaterede man, at 8 ud af 10 voksne danskere har prøvet at spille om penge, heraf har 4 procent prøvet at have problemer med at styre omfanget af deres spil, mens 0,1 procent altså har et sådant misbrug, at de kan betegnes som ludomaner.

I 2008 fulgte SFI op med en undersøgelse blandt unge. Den viste, at halvdelen af alle unge mellem 12 og 17 år på et eller andet tidspunkt i deres liv har prøvet at bruge penge på spil. Ifølge rapporten ”Pengespil blandt unge” har omkring 8 procent – knap 33.000 – af alle unge en risikoadfærd i forhold til spil.

Du kan læse mere fra de danske undersøgelser om ludomani her: http://ludomanistudier.dk/empiri/rapporter

Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Danske Spil © 2015