Følger af Ludomani


Ludomani er et alvorligt problem.

Det er indlysende, at overdrevent spil kan medføre økonomiske problemer, og deraf efterfølgende konsekvenser for leveforhold og -standard.

Derudover peger flere undersøgelser på, at ludomaner er i højrisikozonen for især misbrug af alkohol og/eller stoffer og for flere forskellige angstlidelser og depression.

En spilleproblematik tærer også voldsomt på familielivet. Flere undersøgelser viser en langt højere skilsmisserate for ludomaner - og der er tal, der endda indikerer en overrepræsentation af ludomaner, der oplever flere skilsmisser gennem livet.

Endelig har det vist sig, at børn, der vokser op i hjem domineret af ludomani, ikke opnår en sund følelsesmæssig udvikling og dermed også bliver sårbare for psykologiske problemer.

Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Der er langt flere mænd end kvinder, der har problemer med spil. 80 procent af alle ludomaner er mænd.


Danske Spil © 2015