Pas på dig selv

Det er ikke nemt at være pårørende til en ludoman.

Ofte rammes du af skyld, skam og hjælpeløshed. Disse følelser kombineres gerne med frustration og vrede pga. de udfordringer, du selv oplever i dit liv som følge af ludomanien.

Som det er tilfældet ved alle afhængigheds- og misbrugsproblematikker, er det vigtigste af alt, at du som pårørende til en ludoman tager vare og passer på dig selv.

Du vil sikkert gerne hjælpe – og det skal du selvfølgelig også. Men her gælder samme regel som i flyvemaskinen: Tag selv iltmaske på før du hjælper andre!

Din ”ludomani-iltmaske” består at tre parametre: Din tid, din energi og dine penge.

Tag tid til dig selv:

 • Du skal blive ved at passe dit arbejde og dine forpligtelser. Både for ikke at føje yderligere problematikker til, men også for at give dig selv et daglig frirum, hvor kendte regler og rutiner stadig gælder, og hvor du kan have tingene under kontrol.
 • Du skal blive ved at dyrke dine interesser og se dine venner – måske endda opprioritere det!
  Jo mere du skærer dette fra – selv om det er for at hjælpe din nære – jo mere vil det vil kun øge din frustration og vrede, og mindske din evne til at hjælpe.

Styrk din energi:

 • I stressede og pressede situationer er det ofte motionen, der skæres væk først. Men det er nu, den er allermest nødvendig. Du får energi af at bruge energi, og al den ekstra energi, du skal bruge på hjælp, skal du hente et sted. Gør det med løbeskoene på.
 • Få din nattesøvn. Det er oplagt, at snakkene, diskussionerne og problemløsningen kommer til at foregå om natten. Det er også oplagt, at bekymringerne får frit løb her.
  Vær opmærksom på dine sovevaner. Jo større indsats, du kan gøre her, og jo bedre du sover – jo bedre kan du støtte og hjælpe. Så prioritér din søvn.

Pas på dine penge:

 • Tal med din bank, dit realkredit-institut mv., så du er sikker på, at du har kontrol over dine finanser, og at du har adgang til disse og kan følge udviklingen.
  Du behøver ikke fortæller disse instanser, at ludomani er et problem i familien, men du skal sikre dig, at du har overblikket!
 • Forsøg at mindske den ludomanes adgang til kreditkort og kontanter.
 • Få opsparinger på lukkede konti eller i værdipapirer som ludomanen ikke kan sælge uden din viden og underskrift.
 • Påtag dig eller del ikke ludomanens gæld. Tal i stedet - evt. sammen med ludomanen - med økonomiske rådgivere om, hvordan gælden kan håndteres.
 • Skriv aldrig under på noget du ikke ved, hvad er!

Husk at det ikke er nogen skam at tale med andre om problemerne.
Har du brug for at dele dine bekymringer med andre mennesker, så gør det. Du kan bruge venner og bekendte - og du kan som pårørende til en ludoman også få professionel hjælp.

Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Danske Spil © 2015