Selvhjælp

Selvhjælp er altid et godt sted at starte en udviklings- og forandrings proces. Man skal dog ikke være blind for, at forskning inden for området viser, at der på trods af den gode støtte og opbakning spillere og pårørende oplever i nogle af de mange selvhjælpsgrupper, der findes, så er ”effekten” meget begrænset. Som behandlingstilbud alene er selvhjælp(-sgrupper) derfor ikke at foretrække. Dette skyldes primært, at rigtig mange (70- 90 procent) dropper ud af grupperne undervejs og således ikke opnår fuldt udbytte.

Kombineres selvhjælpsgrupperne derimod med professionel behandling, stiger succesraten betydeligt. Der findes undersøgelser, der rapporterer op til 55 procent succesrate. Altså 55 procent af ludomanerne blev spilfri.

Gratis selvhjælpsbog En anden og ofte anvendt strategi for selvhjælp er selvhjælpsbøger. Danske Spil har med bogen ”Fri for Ludomani” udgivet et materiale, der i et enkelt og let forståeligt sprog giver en grundig indføring i de værktøjer og metoder, der er virksomme og umiddelbart anvendelige for mennesker, med en spilleproblematik.

Bogen giver læseren klare og praksisnære anvisninger til, hvordan spilleren få større indsigt og erkendelse i egne motiver, samt hvordan det kan anvendes til at opbygge helt personlige strategier og øget selvkontrol i forhold til spilletrang.

Bogen er struktureret som en praktisk ”køreplan”, der skridt for skridt gennem ændringsprocessen introducerer læseren til en lang række helt konkrete strategier, som den enkelte spilleafhængige person kan anvende og direkte omsætte til nye valg og handlinger i sin hverdag.

Bogen har tillige et helt kapitel, der fokuserer på pårørende.

”Fri for Ludomani” kan heller ikke alene udgøre det for en effektfuld behandling af en spilleproblematik. Bogens indhold og opbygning er dog en meget grundig introduktion til den behandling, der foregår, og de strategier, der vil være i fokus i et forløb hos Dansk Ludomani Behandling.

Bogen kan derfor varmt anbefales til dig, der vil ”snuse til” hvad et behandlingsforløb er, til dig der vil lære mere om ludomani - måske fordi du er bekymret for, om en af dine nære er ramt - eller for dig, der allerede er i behandling, men som vil ”lære mere” og have et endnu større udbytte af forløbet.

Bogen er gratis for alle og kan downloades herunder:


Du er også velkommen til at ringe til LudomaniLinjen og anmode om at få tilsendt et fysisk eksemplar.

Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Danske Spil © 2015