Hvad sker i behandlingen?

Et forløb hos Dansk Ludomani Behandling strækker sig over en indledende fase, en behandlingsfase på 12 sessioner og en opfølgende fase på fire sessioner. Samlet set kan man sige, at forløbet foregår i 6 trin:

Trin 1: PreScreening; Du vil blive telefonisk kontaktet af en psykolog fra Dansk Ludomani Behandling. I løbet af en 15-20 minutters samtale indsamler psykologen information og taler med dig om dine behov og ønsker, således at du kan få det bedst mulige behandlingstilbud.

Trin 2: Afklaring; Du bliver indkaldt til en eller to indledende og afklarende samtaler der samlet tager 3-4 timer. De indledende samtaler tjener til formål at vurdere, om behandlingstilbuddet er det rette for dig - og for at kunne skræddersy behandlingen til dig. Som et led i bidraget til forskning og i kvalitetssikring af behandlingen vil vi desuden bede dig om at udfylde en række spørgeskemaer både her før, under og efter behandlingen. Alle oplysninger, som vi får om dig, vil blive behandlet fortroligt, og de informationer, der indgår i forskning, vil blive opbevaret i anonymiseret form, når undersøgelsen er afsluttet.

Trin 3: Behandlingen begynder; Motivationsarbejde Efter forsamtalen begynder det egentlige samtaleforløb. I 12 uger mødes du med din behandler ca. en gang om ugen. Første del af forløbet vil blandt andet arbejde med fordele og ulemper ved den nuværende livssituation, fordele og ulemper ved at indgå i en ændringsproces og mulige gevinster ved en langvarig spilfrihed. Kort sagt: Der arbejdes med din motivation for forandring, og du hjælper dig selv til for alvor at ”committe” dig til forløbet.

Trin 4: Behandlingen er i gang; Adfærdsmæssig indsats Et par sessioner inde i forløbet sættes der fokus på at lære nye handlemønstre til at undgå at bringe sig i ”farlige” eller ”spilfremkaldende” situationer. Du lærer måder at håndtere spilletrang på -og der sættes generelt fokus på mere hensigtsmæssige og mindre spilfokuserede strategier.

Trin 5: Behandlingen tager fart; Tankemæssig indsats Der sættes fokus på at kunne registrere tanker, der ”lokker til spil”, og hvordan disse håndteres/afledes/ændres. Der arbejdes med et mere realistisk syn på vinderchancer, konsekvenser af tab og ludomaniens indflydelse på eget og pårørendes liv. Det er her, der for alvor foregår forandring mod det bedre.

Trin 6: Behandlingen udfases; Tilbagefalds forebyggelse Det er vigtigt at sikre, at en (tidligere) ludoman er opmærksom på faresignaler for tilbagefald og at han træner, hvordan et begyndende tilbagefald kan modvirkes og håndteres. Du vil således både i de sidste behandlingssessioner og i fire opfølgende sessioner have fokus på at sikre, at du ikke vender tilbage til gamle mønstre -og spil, men er på vagt og når at gribe ind i tide.

For pårørende Pårørende tilbydes også hjælp hos Dansk Ludomani Behandling. Dette kan enten foregår som individuelle sessioner for den pårørende selv eller som par samtaler sammen med spilleren. Der er typisk fire sessioner til rådighed i hver af disse forløb. Du aftaler sammen med din rådiver hvordan disse timer bedst udnyttes og hvilken hjælp, støtte eller rådgivning du har mest brug for.


Ring til LudomaniLinjen

70 22 28 25

Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og deres pårørende.

Danske Spil © 2015