Behandling

Et opkald til LudomaniLinjen er - hvad end du er spiller eller pårørende - din mulighed for hurtig og direkte adgang til effektfuld ludomanibehandling hos Dansk Ludomani Behandling.

Hvem tilbydes behandling og rådgivning? Behandlingen tilbydes personer mellem 18-7 5 år, der oplever spilleproblemer og ludomani, og som ikke samtidig har en anden mere behandlingskrævende psykisk lidelse eller afhængighed. Da ludomani kan have stor indflydelse på pårørende og/eller ludomanens parforhold. tilbyder Dansk Ludomani Behandling også rådgivende og støttende samtaler til pårørende, ligesom der kan tilbydes ekstra parsamtaler til ludomaner i behandling, som kan have behov for eller ønske om dette.

Hvad er det for en behandling? Behandlingen består af samtaleterapi med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Der anvendes evidensbaserede manualer, hvilket vil sige, at det behandlingsprogram, du gennemgår, er undersøgt og testet videnskabeligt - og fundet særdeles effektivt. Programmet, som Dansk Ludomani Behandling anvender, har i flere studier vist at have effekt for helt op til 88 procent af deltagerne. Behandlingen foregår primært individuelt, men der er også mulighed for gruppebehandling. Al behandling forestås af psykologer, der ud over deres grunduddannelse er særligt trænede i ludomanibehandling, ligesom de løbende efteruddannes og superviseres. Læs mere om det specifikke indhold i behandlingen her.

Hvor finder behandlingen sted? For personer bosiddende vest for Lillebælt foregår behandlingen hos Forskningsklinikken for Ludomani i Århus. For personer bosiddende øst for Lillebælt foregår behandlingen i Mindwork Psykologisk Centers afdeling i København.

Læs mere om behandlingen

Hvordan kommer jeg i kontakt med Dansk Ludomani Behandling? Hvis du har givet medarbejderen ved LudomaniLinjen dine kontaktoplysninger, vil du blive kontaktet telefonisk af en psykolog fra Dansk Ludomani Behandling førstkommende hverdag. Du vil sammen med psykologen kunne uddybe dine ønsker og behov, og du vil modtage yderligere information om din mulighed for behandling. I de fleste tilfælde vil et egentligt behandlingsforløb kunne indledes kort efter denne telefonsamtale Du er også altid velkommen til at kontakte LudomaniLinjen blot for at høre nærmere om Dansk Ludomani Behandling - du behøver ikke at være sikker på, at du vil starte behandling. Du er velkommen til bare at spørge og lytte.

Hvad koster behandlingen? Al hjælp fra Dansk Ludomani Behandling er gratis. Både individuelle forløb, gruppeforløb, pårørendeforløb og parsamtaler. Din eneste investering er tid til transport og samtaler.

Du kan ringe til LudomaniLinjen mandag - torsdag kl. 09-21 og fredag kl. 09-17. Lørdage og helligedage er linjen lukket.

I første omgang kommer du i kontakt med en medarbejder fra Danske Spil, som er specielt trænet til at klarlægge spilleproblematikker.

Danske Spil © 2015